Shromáždění SVJ / 7.12.2022

Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje

Dne 7. 12. 2022 proběhne 20. shromáždění SVJ Padovská 585

Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00
Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10

Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni nejpozději do 77.12.2022 do svých poštovních schránek. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu.

Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech.

Vážení vlastníci,

Informujeme Vás, že shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 konané 7.12.2022 od 19:00 hodin bylo neusnášeníschopné, účast 34,9%,  od 20:00 téhož dne bylo zahájeno mimořádné shromáždění SVJ od 20:00 hodin, které taky nebylo usnášení schopné, se stejnou účastí 34,9%.

Další řádné shromáždění je plánované první polovinu roku 2023.

Úspěšný rok 2023 přeje

Výbor SVJ

Pozvánka a přílohy

PozvánkaStáhnout
Zpráva KK 2022Stáhnout
Zpráva k revitalizaci domuStáhnout
Plná mocStáhnout
Program shromážděníStáhnout
Účetní závěrka část1Stáhnout
Účetní závěrka část2Stáhnout
Hospodaření SVJ 2021Stáhnout
Podklady zvýšení záloh a snížení FIOStáhnout
Podklady střešní oknaStáhnout
Podklady stavební úpravy byty 844 a 843Stáhnout

Zápisy

ZápisShromáždění bylo neusnášení schopné