Důležité odkazy

MČ Praha 15
Oficiální stránky úřadu a městské části Praha 15

NOZ
Nový občanský zákoník, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy

Katastr nemovitostí
Možnost on-line nahlížení do katastru nemovitostí

Účtování a daňová povinnost SVJ
Zákon České národní rady o daních z příjmů

SVJ se při účtování řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy

Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví

Vyhláška 269/2015 Sb.
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Zákon 338/1992 Sb.
Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

Zákon č.183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)