Shromáždění SVJ 2024

Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že

                                                                                                                              dne 30. 5. 2024 proběhne shromáždění SVJ Padovská 585

                                                                                                                                                                                       Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00

Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10

Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek a mailem, a to nejpozději do 30.4.2024. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ!

 Na shromáždění budou obvyklé body k hospodaření, účetní závěrka, volby členů do výboru,  doplnění členů do KK, investiční návrhy a další případné body.

 Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 22.03.2024. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu.

 Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 15.04.2024.

Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce.

 Kontakt na správce objektu:

Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christianová)

E-mail: info@yvex.cz

kancelář místního správce se nachází ve vchodu C

 Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech.

                                              Výbor SVJ