Odečty kalorimetrů, teplé a studené vody

Vážení vlastníci,

Informujeme Vás, že v lednu 2024 proběhnou odečty teplé a studené vody (TV a SV). Měřidla jsou na dálkový odečet, takže není nutný přístup techniků do bytu.

Přesto doporučujeme si udělat fotografii stavu vodoměrů, pro případnou potřebu.

Kalorimetry jsou umístěné na chodbě a bude probíhat odečet 21.1.2024 techniky firmy Inmess. Hodnota stavu měřidla  k 31.12.2023 bude k dispozici po celý rok 2024, takže pro případnou kontrolu je možné v rámci roku provést správnost odečteného stavu.

Pokud bude chtít, udělejte si vlastní fotografii stavu kalorimetru.

Protokoly nebudou fyzicky podepisovány a není vyžadována přítomnost v bytě.

Přítomnost nutná není  (na vývěsce je uvedeno, že přítomnost nutná je, je to z důvodu toho, že měřidla tepla jsou majetkem jednotlivých vlastníků, proto Výbor SVJ doporučuje Vaši přítomnost, ale není to rozhodující pro odečet tepla)
I když nebudete doma, bude Vám odečet tepla proveden a použit pro vyúčtování za rok 2023.

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ