Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

18. Shromáždění SVJ

13.09.2018
Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že dne 28. 11. 2018 proběhne 18. shromáždění SVJ Padovská 585 Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10
Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 12.11.2018. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ! Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 15.10.2018. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu. Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 07.11.2018. Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce. Kontakt na správce objektu: Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová) E-mail: info@yvex.cz kancelář místního správce se nachází ve vchodu CZ Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech. Výbor SVJ
12.11.2018
Chodník není silnice!
Vážení vlastníci, jak jste mohli zaznamenat, poslední měsíce se značně znepříjemnila situace na chodníku za domem, který se mnohem častěji stal silnicí, na které se běžně pohybují auta.
24.09.2018
Zahájení topné sezony 2018
Vážení odběratelé, vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájila Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno nejpozději v úterý 25.9.2018. Bližší informace na: http://bit.ly/ZahajeniTopneSezony2018 Hezký den, Pražská teplárenská a.s.