Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že

dne 07. 12. 2022 proběhne 22. shromáždění SVJ Padovská 585

Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00

Kde: v jídelně základní školy Veronské náměstí 20/391, Praha 10 – H. Měcholupy

Oficiální pozvánku a program na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, rozesíláno bude minimálně 30 dní před termínem shromáždění. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou distribuovány na vaše emaily a včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ!

Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu.

Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce.

Kontakt na správce objektu:

Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová)

E-mail: info@yvex.cz

kancelář místního správce se nachází ve vchodu C

Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech.

Výbor SVJ