SVJ Padovská 585 shromáždění vlastníků, pozor změna termínu, nově středa 7.12.2022.

  Vážení vlastníci,

 Po upozornění na  nesplněné zákonné podmínky pro včasné rozeslání pozvánky na shromáždění SVJ, jsme nuceni shromáždění přesunout na středu 7.12.2022 a tedy dříve avizovaný termín 8.11.2022 neplatí.

 Shromáždění SVJ Padovská 585 se bude konat ve středu 7.12.2022, pozvánku, plnou moc a program shromáždění Vám zasíláme doporučenou poštou dle platných stanov, podklady ke shromáždění budou rozeslány na kontaktní emaily (viz. příloha) a k dispozici budou na webových stránkách SVJ Padovská, případně se obraťte na email vybor@padovska.eu.

Za případné komplikace se Vám předem omlouváme.

 Za výbor SVJ