Dne 6. 6. 2023 proběhne shromáždění SVJ Padovská 585

                                                                                                                                                                                                                       Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že

dne 6. 6. 2023 proběhne shromáždění SVJ Padovská 585

Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00

Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10

Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek a mailem, a to nejpozději do 5.5.2023. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ!

Na shromáždění budou obvyklé body k hospodaření, účetní závěrka, volby členů do výboru,  doplnění 2 členů do KK, investiční návrhy a další případné body.

Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce.

Kontakt na správce objektu:

Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová)

E-mail: info@yvex.cz

kancelář místního správce se nachází ve vchodu C