Shromáždění SVJ 2022

Termín nového shromáždění SVJ Padovská pro rok 2022 byl stanoven na úterý 8.11.2022

22. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 proběhne v
úterý, 08. listopadu 2022 od 19:00 v jídelně základní školy Veronské náměstí 20/391, Praha 10 – H. Měcholupy a současně Vás tímto jako vlastníka (spoluvlastníka) jednotky zve k účasti na tomto Shromáždění. Registrace účastníků bude probíhat od 18:30 do 18:45, Případné připomínky, dotazy či návrhy, prosíme zasílejte na email: vybor@padovska.eu, a to nejpozději do 21.10.2022.