Shromáždění SVJ 30.5.2024 se koná dle pozvánky

Vážení vlastníci,

v návaznosti na sdělení paní Novotné ohledně nadcházejícího Shromáždění, které paní distribuovala některým vlastníkům v minulých dnech, vás tímto jako výkonný orgán našeho SVJ informujeme, že plánované Shromáždění se dne 30.5.2024 konat bude.  Naopak, je velmi důležité, aby se tohoto Shromáždění zúčastnilo co nejvíce vlastníků, abychom neměli naše SVJ paralyzováno. Současná situace k tomu nemá daleko. Dovolujeme si zdůraznit, že emailová adresa svjpadovska@gmail.com je emailem paní Novotné, nikoliv výboru či SVJ. 

V návaznosti na proběhlý soud si Vám dovolujeme v příloze zaslat rozhodnutí Městského soudu v Praze, který jsme obdrželi  teprve dne 23.5.2024, a proto nebylo s vlastníky sdíleno dříve. Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, jelikož plyne lhůta 15 dnů pro případné odvolání. Detaily ohledně sporu budou blíže komunikovány na Shromáždění SVJ dne 30.5.2024.

s pozdravem a přáním hezkého dne

Jarka Valová, předsedkyně SVJ Padovská 585