22.shromáždění SVJ konané 7.12.2022 nebylo usnášeníschopné

Vážení vlastníci,

Informujeme Vás, že shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 konané 7.12.2022 od 19:00 hodin bylo neusnášeníschopné, účast 34,9%,  od 20:00 téhož dne bylo zahájeno mimořádné shromáždění SVJ od 20:00 hodin, které taky nebylo usnášení schopné, se stejnou účastí 34,9%.

Další řádné shromáždění je plánované první polovinu roku 2023.

Úspěšný rok 2023 přeje

Výbor SVJ