Oznámení o přerušení dodávkách vody od úterý 14.6.2022 23:30 do středy 15.6.2022 03:00

Váženi odběrateté,
společnost Pražské vodovody
č.27412001 Sb. oznamuje, že z
bude v termínu:
od útený 14.6.2022 23:30 hod.
do středa 15.6.2022 3:00 hod.

přerušena dodávka vody
v oblasti Praha 10, 15 – Petrovice, Hostivař, Horní MěchoIupy

Oblast výluky je zobrazena v mapě na stránkách www.pvk.cz.

Náhradní zásobování:
Bude zajiŠtěno s ohledem na technické možnosti, místni, dopravní a klimatické podmínky.

POZOR: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím
k doěasnému obnovení dodávky vody.