20. Shromáždění SVJ Padovská 585

Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že dne 23.09.2020 proběhne 20. shromáždění SVJ Padovská 585. Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10 Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 07.09.2020. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu.

Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 28.08.2020. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu. Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 02.09.2020.

Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce. Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech.

Další informace naleznete v sekci Shromáždění SVJ (sekce pouze pro přihlášené).