Podnět na změnu územního plánu – Výsledek zasedání výboru

Milí sousedé, dne 27.01.2020 proběhlo v prostorách úřadu MČ Praha 15 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15. Zasedání se zúčastnili 3 zástupci SVJ Padovská 585 – za Kontrolní komisi – Jirka Zelinka, za výbor pak Ludmila Puldová a Jarka Valová.

Ekospol a.s., jež byl navrhovatelem podnětu na projednání ve zkráceném režimu, je vlastníkem pozemků parc.č. 606/6 a 606/5, vše v k. ú. Horní Měcholupy. Jedná se o pozemek přímo sousedící s našimi pozemky – nacházející se mezi lesoparkem a vchody A a B. V tuto chvíli je pozemek v územním plánu veden jako ZMK (Zeleň městská a krajinná) a Ekospol požádal o změnu na OB (plocha čistě obytná). Důvodem podnětu je záměr developera postavit novostavbu bytového domu na ploše cca 3000m2. Bod byl poměrně rychle projednán, po úvodním slovu hlavního architekta MČ Praha 15 předseda výboru přednesl návrh usnesení, ve kterém výbor NESOUHLASÍ se změnou územního plánu na těchto pozemcích. Přítomní členové výboru jednomyslně hlasovali PRO nesouhlasné stanovisko. V další fázi se bod dostane k projednání na Radě MČ Praha 15, která změnu rovněž nejspíš nepodpoří.

V posledním stupni se projednání dostane na Magistrát hl.m. Prahy, kt. ještě má možnost Zastupitelstvo MČ Praha 15 přehlasovat, avšak zkušenost je taková, že ve věcech územního plánování Magistrát jen zřídka jde proti rozhodnutí Zastupitelů dané MČ. Závěrem tedy, podnět Ekospolu byl zamítnut a v tuto chvíli se nic dít nebude.