Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Požárně preventivní prohlídka ze dne 25. a 26.01.2010

15.06.2010
Na základě zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a vyhlášky MN 246/2001 Sb. dne 25.01. a 26.01.2010 proběhla v objektu Padovská 585 preventivní požární prohlídka kterou provedla společnost HASTO.

Evidence sklepů

11.06.2010
Vážení vlastníci, doplňte, prosím, číslo bytu na vaše sklepní kóje. Týká se zejména těch, co si nechali vyměnit vstupní dveře do svého sklípku.

Příjem televizního signálu STA (Společná televizní anténa)

11.06.2010
V průběhu minulých dvou týdnu došlo v našem domě k opravě technologie STA (výměna zesilovačů a nastavení celého systému rozvodu) s tím, že závěrečné měření v rozvaděčích STA v každém vchodě proběhlo v pondělí 31.5.

Oznámení o termínu montáže garážových vrat v garážích B

11.06.2010
Dovolujeme si Vás upozornit, že v pondělí dne 14.06.2010 v čase od 09:00 do 18:00 nebude možne vjíždět a vyjíždět z garáží z důvodu přistavení montážní plošiny. Děkujeme za pochopení.

Výměna zámků ve vchodových dveřích

10.06.2010
Vážení vlastnící, koncem 3. čtvrtletí 2010 proběhne instalace samozamykacích zámků do všech vstupních vchodů (jak od vodárny, tak i z atria) do objektu Padovská 585 a zároveň budou také vyměněny zámkové vložky k těmto samozamykacím zámkům.
24 - 25 - 26 - 27 - 28
28.01.2020
Podnět na změnu územního plánu - výsledek zasedání výboru
Milí sousedé, dne 27.01.2020 proběhlo v prostorách úřadu MČ Praha 15 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15. Zasedání se zúčastnili 3 zástupci SVJ Padovská 585 - za Kontrolní komisi - Jirka Zelinka, za výbor pak Ludmila Puldová a Jarka Valová.
04.01.2020
Výměna kalorimetrů v objektu + dálkové odečty vodoměrů
Vážení vlastníci. Dovolujeme si Vás informovat, že v termínech 8. - 10.01.2020, vždy od 08:00 - 14:00 bude probíhat plošná výměna kalorimetrů (povinnost ze zákona) v našem objektu.