Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Výměna vodoměrů - náhradní termín

18.06.2018
Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 26. - 28.6.2018 bude probíhat náhradní termín pro výměnu měřáku studené vody. Čas pro všechny dny je 16:00-18:00 s tím, že opět bude rozdělen na konkrétní vchody. Sledujte, prosím, nástěnky. Další termín již bude zpoplatněn a půjde k tíží těch, kteří neumožní výměnu ani v náhradním termínu. Děkujeme za spolupráci.

Malování objektu

27.04.2018
Vážený vlastníku, dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu května dojde k výmalbě chodeb v 1. a -1.patře. V zájmu ochrany zdraví i Vašeho oblečení procházejte těmito prostory se zvýšenou opatrností. Děkujeme za pochopení. Výbor SVJ

Výměna vodoměrů

27.04.2018
Vážení vlastníci. Dovolujeme si Vás informovat, že v dnech 7. a 8.6. bude probíhat výměna vodoměrů. O přesném harmonogramu budete informováni na nástěnkách a vstupních dveří v předstihu cca 10 dnů. Děkujeme za pochopení výbor

Strojové čištění garáží podzim 2017

14.11.2017
Oznamujeme, že podzimní strojové čištění garáží bude probíhat: ve středu 22.11.2017 od 09:00 (garáže A - blíže k lesoparku) ve čtvrtek 23.11.2017 od 09:00 (garáže B - dále od lesoparku) začátek čištění v 09:00. ŽÁDÁME O SPOLUPRÁCI A ODPARKOVÁNÍ VOZŮ NA VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ. Za strojové čištění platíme nemalé peníze, ponechání vozů a jiných překážek brání bezproblémovému úklidu. děkujeme za pochopení výbor SVJ

Informace pro (nové) členy SVJ

25.10.2017
Vážený majiteli bytu v Padovské ulici, dovolte nám přivítat Vás v domě v Padovské ulici 585. V návaznosti na jeho velikost, zkušenosti s fluktuací majitelů a nájemníků, dovolte nám seznámit Vás s chodem tohoto nemalého domu čítající 214 bytových jednotek.
1 - 2 - 3 - 4 - 5
12.11.2018
Chodník není silnice!
Vážení vlastníci, jak jste mohli zaznamenat, poslední měsíce se značně znepříjemnila situace na chodníku za domem, který se mnohem častěji stal silnicí, na které se běžně pohybují auta.
24.09.2018
Zahájení topné sezony 2018
Vážení odběratelé, vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájila Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno nejpozději v úterý 25.9.2018. Bližší informace na: http://bit.ly/ZahajeniTopneSezony2018 Hezký den, Pražská teplárenská a.s.