Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

21. Shromazdeni

22.04.2021
Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že dne 23. 06. 2021 proběhne 21. shromáždění SVJ Padovská 585 Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: bude upřesněno v oficiální pozvánce (v návaznosti na epidemiologická opatření)
Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 08.06.2021. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ! Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 28.05.2021. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu. Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 04.06.2021. Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce. Kontakt na správce objektu: Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová) E-mail: info@yvex.cz kancelář místního správce se nachází ve vchodu C Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech. Výbor SVJ
22.04.2021
21. Shromazdeni
Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že dne 23. 06. 2021 proběhne 21. shromáždění SVJ Padovská 585 Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: bude upřesněno v oficiální pozvánce (v návaznosti na epidemiologická opatření)
05.11.2020
Velkokapacitní kontejner pro náš dům
Vážení obyvatelé, kontejner na velkoobjemový odpad bude letos přistaven dne 25.listopadu (středa) mezi 16. až 20.hodinou u Padovská 585/20 ? tj. v zadní části obratiště. Po celou dobu zde bude přítomen pracovník svozové firmy. Využijte této služby městské části Praha 15 a zbavte se bezplatně velkoobjemového odpadu. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ Padovská