Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Chodník není silnice!

12.11.2018
Vážení vlastníci, jak jste mohli zaznamenat, poslední měsíce se značně znepříjemnila situace na chodníku za domem, který se mnohem častěji stal silnicí, na které se běžně pohybují auta.
Jelikož byl tento úsek zkolaudován jako chodník, byly na oba konce instalovány od prvopočátku vjezdové zábrany. Jak plynul čas, rychle se klíček rozšířil mezi lidi a na chodníku běžně parkovala auta. V návaznosti na rozhodnutí Shromáždění ze dne 28. 4. 2011 byly na zábranách umístěny nové zámky a situace se výrazně uklidnila. Až do loňského roku. Pan Stehlík týdně registruje několik žádostí o okamžité odemčení zábrany. Pomineme-li další skutečnosti, že řidiči svým často neohleduplným jednáním ohrožují chodce, ničí trávník a způsobují škody na zábranách, pan Stehlík musí přerušit činnost a jít zábrany odemknout. Současný stav je takový, že zábrana je při každé namátkové kontrole odemčena. Důvodem odemčení zábrany je ale i dovoz nákupu, anebo jen nastoupení s kočárkem. Zábrana tak přestává plnit svou funkci. Jsme si vědomi toho, že mnohým z Vás pomohlo, že Vám pan Stehlík umožnil vjezd na chodník a není v naší kompetenci rozhodovat o tom, co je či není zneužití. Avšak důležité je, aby byl chodník využíván chodci, kteří nebudou muset uhýbat vozidlům. Z výše uvedených důvodů (po dlouhém jednání) výbor a KK dospěli k názoru, že je zapotřebí zajistit bezpečnost všech lidí a počínaje 1. 11. 2018 byl YVEX požádán, aby vjezd na chodník neumožňoval. Na straně druhé chápeme, že v ojedinělých případech může odemčení závory pomoct, např. při stěhování či při dovozu velkých a těžkých spotřebičů atp. Pro tyto případy bude sloužit formulář ? Žádost o odemčení zábrany. Tuto žádost obdrží žadatel u pana správce a podepíše. V žádosti bude mezi jiným i požadovaná doba odemčení. Bez takové žádosti nebude zábrana odemčena. Uvědomujeme si, že je to svým způsobem byrokracie. Je potřeba si ale uvědomit, že cílem je minimalizovat počet aut na chodníku, a to, že jim tam někdo umožní vjezd, je jakási forma vstřícnosti, protože správně tam ty auta nemají co dělat. Cílem je taktéž zajistit, že pokud někdo požádá o odemčení a poničí sloupek, nebudeme muset hradit jeho následnou výměnu (nemalá částka) ze společného Fondu oprav. Slušní lidé jistě chápou, že je to krok v jejich zájmu, a ti ostatní se snad naučí nezneužívat vstřícnosti, která je jim věnována. Z naší zkušenosti se problematika z 90 % týká těch vlastníků, kteří zde mají nájemní byty. Výbor a Kontrolní komise SVJ Padovská 585
01.07.2019
Výsledky ze Shromáždění
Milí sousedé. V sekci Shromáždění jsou již k dispozici výsledky z posledního Shromáždění. S přáním pěkných prázdnin, výbor a KK
19.06.2019
Volný pohyb psů
Vážení sousedé, nedávno došlo k napadení dítěte psem, který se po objektu pohyboval sám a bez náhubku či vodítka. Prohlematiku volného pohybu psů jsme konzultovali s Policií ČR. Situace je taková, že jakýkoliv volný pohyb psů ve společných prostorách domu je zakázán a případné porušení bude sankcionováno pokutou dle Domovního řádu majiteli bytu. Volný pohyb psů kolem objektu pak bude řešit Policie. Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržování zásad bezpečnosti při procházkách se svými mazlíčky. Děkujeme