Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Informace pro (nové) členy SVJ

25.10.2017
Vážený majiteli bytu v Padovské ulici, dovolte nám přivítat Vás v domě v Padovské ulici 585. V návaznosti na jeho velikost, zkušenosti s fluktuací majitelů a nájemníků, dovolte nám seznámit Vás s chodem tohoto nemalého domu čítající 214 bytových jednotek.
Hlavním kontaktním bodem řešící společnou problematiku chodu domu je Výbor SVJ Padovská. Kontaktní email je vybor@padovska.eu. Náš objekt má své webové stránky www.padovska.eu, kde naleznete aktuality, důležité dokumenty a kontakty na další potřebné subjekty (kontrolní komise, správce, úřady, atd.). V zájmu ochrany nás všech a eliminaci úniku informací je většina věcí na webových stránkách přístupná po přihlášení. Pro přístup na zabezpečenou sekci stránek je potřeba požádat emailem na jarka.valova@gmail.com. Stránky doporučujeme pravidelně navštěvovat, alespoň 2 krát za měsíc. Správcovskou společností našeho domu (zajišťující například úklid, opravy, účetnictví, apod.) je společnost Yvex, sídlící ve Slezské ulici v Praze na Vinohradech. Kontaktní osobou pro závady a jiné provozní záležitosti v domě včetně zajištění klíčů od domu či dálkových ovládání ke garážím (možnost různých typů) je p. Stehlík. Tel. číslo na něj je 773 617 524. Prosím, kontaktujte p. Stehlíka pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00 (vyjma havarijních stavů). V případě poruch výtahů, najdete tel. číslo v každé výtahové kabině. Chod domu se řídí Domovním řádem (naleznete v záložce "Důležité dokumenty") a chod garáží se řídí Řádem garáží (naleznete v záložce "Důležité dokumenty"). Základní charakteristikou obou řádů jsou základy slušného chování, ohleduplnost a respektování soukromí všech obyvatel tohoto domu. Dům je právně rozdělen na dům s bytovými jednotkami a dále máme 2 garáže, které fungují právně samostatně (např. při hlasování o investicích, apod.), tj. máme celkem 3 subjekty mající vliv na rozhodování chodu domu. Věříme, že Vám tyto řádky pomůžou při zorientování se a že se Vám v našem společném domě bude líbit a přejeme nám všem příjemné sousedské bydlení. V případě jakýchkoliv nejasností jsme Vám plně k dispozici. Výbor SVJ Padovská
01.07.2019
Výsledky ze Shromáždění
Milí sousedé. V sekci Shromáždění jsou již k dispozici výsledky z posledního Shromáždění. S přáním pěkných prázdnin, výbor a KK
19.06.2019
Volný pohyb psů
Vážení sousedé, nedávno došlo k napadení dítěte psem, který se po objektu pohyboval sám a bez náhubku či vodítka. Prohlematiku volného pohybu psů jsme konzultovali s Policií ČR. Situace je taková, že jakýkoliv volný pohyb psů ve společných prostorách domu je zakázán a případné porušení bude sankcionováno pokutou dle Domovního řádu majiteli bytu. Volný pohyb psů kolem objektu pak bude řešit Policie. Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržování zásad bezpečnosti při procházkách se svými mazlíčky. Děkujeme