Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

17. shromáždění SVJ

28.03.2017
Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10
Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 29.05.2017. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ! Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 01.05.2017. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu. Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 22.05.2017. Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce. Kontakt na správce objektu: Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová) E-mail: info@yvex.cz kancelář místního správce se nachází ve vchodu CZ Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech. Výbor SVJ
01.07.2019
Výsledky ze Shromáždění
Milí sousedé. V sekci Shromáždění jsou již k dispozici výsledky z posledního Shromáždění. S přáním pěkných prázdnin, výbor a KK
19.06.2019
Volný pohyb psů
Vážení sousedé, nedávno došlo k napadení dítěte psem, který se po objektu pohyboval sám a bez náhubku či vodítka. Prohlematiku volného pohybu psů jsme konzultovali s Policií ČR. Situace je taková, že jakýkoliv volný pohyb psů ve společných prostorách domu je zakázán a případné porušení bude sankcionováno pokutou dle Domovního řádu majiteli bytu. Volný pohyb psů kolem objektu pak bude řešit Policie. Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržování zásad bezpečnosti při procházkách se svými mazlíčky. Děkujeme