Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

17. shromáždění SVJ

28.03.2017
Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10
Oficiální pozvánku na Shromáždění s plnou mocí pro případ zastoupení obdrží všichni do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 29.05.2017. Bližší informace obsahující jednotlivé body programu včetně všech dostupných podkladů k těmto bodům budou včas doplněny na webových stránkách www.padovska.eu. POZOR: POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ! Vezměte prosím na vědomí, že na Shromáždění nebude možno zařadit nový bod programu. Máte-li nějaké návrhy, zašlete je výboru včetně kompletních podkladů na adresu výboru nejpozději do 01.05.2017. Na případné pozdější návrhy nebude brán zřetel. Na Shromáždění Vám pak bude vymezen čas pro prezentaci Vašeho návrhu. Připomínky ke zveřejněným podkladům můžete zasílat emailem na adresu vybor@padovska.eu v co nejkratší době, nejpozději však do 22.05.2017. Dále prosíme všechny majitele bytových i nebytových jednotek o kontrolu a případnou aktualizaci svých doručovacích adres u správce. Kontakt na správce objektu: Telefon: +420 272 732 843 (paní Lucie Christiánová) E-mail: info@yvex.cz kancelář místního správce se nachází ve vchodu CZ Vaše účast na schůzi je ve společném zájmu nás všech. Výbor SVJ
28.01.2020
Podnět na změnu územního plánu - výsledek zasedání výboru
Milí sousedé, dne 27.01.2020 proběhlo v prostorách úřadu MČ Praha 15 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15. Zasedání se zúčastnili 3 zástupci SVJ Padovská 585 - za Kontrolní komisi - Jirka Zelinka, za výbor pak Ludmila Puldová a Jarka Valová.
04.01.2020
Výměna kalorimetrů v objektu + dálkové odečty vodoměrů
Vážení vlastníci. Dovolujeme si Vás informovat, že v termínech 8. - 10.01.2020, vždy od 08:00 - 14:00 bude probíhat plošná výměna kalorimetrů (povinnost ze zákona) v našem objektu.