Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Velkokapacitní kontejner

26.01.2017
Vážení sousedé, informujeme Vás, že dne 29.01.2017 v čase od 12:00-16:00 bude v ulici Nad Přehradou, u čísla domu 406, přistaven velkokapacitní kontejner.
Do kontejnerů lze pouze odkládat domovní odpad, np. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní a pod. Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy. Kontejneru NEJSOU určeny pro odkládání: - skla, papíru, plastu, kartonů - stavebního odpadu - nebezpečného odpadu (chemikálie, barvy, baterie, akumulátory, zářivky, odpad ropných látek) - elektrospotřebičů - bioodpadu atd. děkujeme, že nakládáte s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí výbor SVJ
28.01.2020
Podnět na změnu územního plánu - výsledek zasedání výboru
Milí sousedé, dne 27.01.2020 proběhlo v prostorách úřadu MČ Praha 15 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15. Zasedání se zúčastnili 3 zástupci SVJ Padovská 585 - za Kontrolní komisi - Jirka Zelinka, za výbor pak Ludmila Puldová a Jarka Valová.
04.01.2020
Výměna kalorimetrů v objektu + dálkové odečty vodoměrů
Vážení vlastníci. Dovolujeme si Vás informovat, že v termínech 8. - 10.01.2020, vždy od 08:00 - 14:00 bude probíhat plošná výměna kalorimetrů (povinnost ze zákona) v našem objektu.