Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

Oznámení o odečtech 2016

20.12.2016
Vážení vlastníci, vezměte prosím na vědomí, že dne 09.01.2017 budou probíhat odečty měřičů ve Vašich bytech, a to v čase:
vchod 585/20 A 15:00 -16:00 vchod 585/18 B 16:00 -17:00 vchod 585/16 C 17:00 -18:00 vchod 585/14 D 18:00 -19:00 vchod 585/12 E 19:00 -20:00 vchod 585/10 F 15:00 -16:00 vchod 585/8 G 16:00 -17:00 vchod 585/6 H 17:00 -18:00 vchod 585/4 I 18:00 -19:00 vchod 585/2 J 19:00 -20:00 Odečty budou provádět zaměstnanci společnosti INMES osobně. Nelze sdělit stavy měřičů na papírku, emailem ani telefonicky. Prosíme o zpřístupnění Vašich bytů. Upozorňujeme, že v zájmu efektivního a rychlého odečítání udělají pověřené osoby společností INMES pouze jedno kolečko. Pro ty, kteří doma nebudou, bude náhradní termín. V případě, že nebude umožněn odečet v určený nebo náhradní termín, nebude na samoodečty brán zřetel a bude postupováno dle vyhl. 372/2001 Sb., § 5 odst. 7, která umožňuje pro výpočet spotřební složky nákladů použít až trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 metr čtvereční započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Vzhledem k reklamacím odečtů v minulých letech nebude možné tyto vhazovat do schránky správce. Při odečtech bude muset být přítomna osoba v daném bytě, umožnit fyzický odečet pověřené osobě, a také kontrolu měřidel (výrobní číslo a neporušenost plomb), následně stvrdit správnost zaevidovaných údajů svým podpisem. Formuláře o počtu osob v bytové jednotce můžete předat při odečtech anebo vhodit do schránky YVEXu ve vchodě C. Termín pro odevzdání je do 30.01.2017, v případě neodevzdání bude ve vyúčtování služeb za rok 2016 figurovat 5 osob ? schváleno Shromážděním. Formulář je ke stažení na webových stránkách www.padovska.eu v sekci důležitých dokumentů. Pokud nemáte možnost si jej vytisknout, dejte prosím vědět obratem, zajistíme. Děkujeme Výbor SVJ
01.07.2019
Výsledky ze Shromáždění
Milí sousedé. V sekci Shromáždění jsou již k dispozici výsledky z posledního Shromáždění. S přáním pěkných prázdnin, výbor a KK
19.06.2019
Volný pohyb psů
Vážení sousedé, nedávno došlo k napadení dítěte psem, který se po objektu pohyboval sám a bez náhubku či vodítka. Prohlematiku volného pohybu psů jsme konzultovali s Policií ČR. Situace je taková, že jakýkoliv volný pohyb psů ve společných prostorách domu je zakázán a případné porušení bude sankcionováno pokutou dle Domovního řádu majiteli bytu. Volný pohyb psů kolem objektu pak bude řešit Policie. Žádáme Vás o ohleduplnost a dodržování zásad bezpečnosti při procházkách se svými mazlíčky. Děkujeme