Novinky

Přihlásit pro zobrazení kompletního obsahu

18. Shromáždění SVJ

13.09.2018
Výbor SVJ Padovská 585 oznamuje, že dne 28. 11. 2018 proběhne 18. shromáždění SVJ Padovská 585 Čas začátku schůze: 19:00, registrace již od 18:30 do 19:00 Kde: jídelna ZŠ Veronské náměstí, Veronské náměstí 20/391, Praha 10

Aktualizace stavu s lešením

10.09.2018
Vážení obyvatelé domu Padovská 585. Rádi bychom Vás informovali, žesoučasná rekonstrukce balkonového podloží na prvních 2 věžích se blíží ke konci, v tomto týdnu by měla být část stavby předána za přítomnosti zástupce výboru SVJ a současně stavebního dozoru. Následně bude lešení demontováno a přesunuto dál. Vzhledem k lepším povětrnostnm podmínkám již nepředpokládáme, že bude stavba trvat zbytečně dlouho. Výbor má sjednán termín pro ukončení oprav do 31.10.2018. Děkujeme za trpělivost

Havárie vodovodu

15.08.2018
Vážení vlastníci. Dnes v odoledních hodinách došlo na havárii zařízení Pražských vodovodů a kanalizace. Oprava bude probíhat celou noc a její ukončení je plánováno na ranní hodiny. Náhradní zásobování pro H. Měcholupy a Petrovice bude zajištěno společností v přistavených cisternách. výbor SVJ

Výměna vodoměrů - náhradní termín

18.06.2018
Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 26. - 28.6.2018 bude probíhat náhradní termín pro výměnu měřáku studené vody. Čas pro všechny dny je 16:00-18:00 s tím, že opět bude rozdělen na konkrétní vchody. Sledujte, prosím, nástěnky. Další termín již bude zpoplatněn a půjde k tíží těch, kteří neumožní výměnu ani v náhradním termínu. Děkujeme za spolupráci.

Malování objektu

27.04.2018
Vážený vlastníku, dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu května dojde k výmalbě chodeb v 1. a -1.patře. V zájmu ochrany zdraví i Vašeho oblečení procházejte těmito prostory se zvýšenou opatrností. Děkujeme za pochopení. Výbor SVJ
1 - 2 - 3 - 4 - 5
28.01.2020
Podnět na změnu územního plánu - výsledek zasedání výboru
Milí sousedé, dne 27.01.2020 proběhlo v prostorách úřadu MČ Praha 15 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15. Zasedání se zúčastnili 3 zástupci SVJ Padovská 585 - za Kontrolní komisi - Jirka Zelinka, za výbor pak Ludmila Puldová a Jarka Valová.
04.01.2020
Výměna kalorimetrů v objektu + dálkové odečty vodoměrů
Vážení vlastníci. Dovolujeme si Vás informovat, že v termínech 8. - 10.01.2020, vždy od 08:00 - 14:00 bude probíhat plošná výměna kalorimetrů (povinnost ze zákona) v našem objektu.